İçişleri Bakanlığı'ndan araçlar için 81 ile genelge Alınmayan men edilecek haberi

İçişleri Bakanlığı'ndan araçlar için 81 ile genelge Alınmayan men edilecek, Gündem Haberleri.

İçişleri Bakanlığı'ndan araçlar için 81 ile genelge Alınmayan men edilecek haberi
28 Ocak 2022 - 19:52
İçişleri Bakanlığı'ndan araçlar için 81 ile genelge Alınmayan men edilecek, Gündem Haberleri. İşte o detaylar;

İçişleri Bakanlığı trafik güvenliğini ve millet düzenini tehlikeye atan cadde, sokak ve meydanlardaki, hurda, durağan araçlar için harekete geçti. Bakanlık 81 İl Valiliğine “Külüstür/ Hareketsiz Araçların Toplatılması” konulu bir genelge gönderdi.

Genelgede, nüfus ve araç yoğunluğunun artmasına ast olarak park alanı ihtiyacının arttığı, bu durumun ara sıra trafik güvenliğini/yoğunluğunu olumsuz etkilediği belirtildi.

Genelgede sokak, sokak, meydan gibi kamunun müşterek başvuru alanlarına ya da özel mülkiyete konu yerlere uzun süreli bırakılan; terk edilmiş, külüstür, hareketsiz, buluntu, hasara uğramış, kullanılamaz hale gelmiş araçların, oluşturdukları görüş ve çevre kirliliğinin yanı sıra patlama ve yanma riski de taşımaları nedeniyle millet düzeni ve güvenliğini korkutma edici bir hal aldığı ifade edildi.

Son dönemlerde park, meydan gibi alanlarla birlikte özel mülkiyete konu taşınmazlarda bu şekildeki araçlardan kaynaklı sorunların çözümüne yönelik şikâyet ve taleplerin arttığına dikkat çekilen genelgede, bu yönde alınacak önlemler şu şekilde sıralandı:

Hurda alanları belirlenecek
5393 sayılı Belediye Kanununun 15 ’inci maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 ’nci maddesi uyarınca belediye sınırları içerisinde belirlenmeyen hurda alanı varsa bir an evvel belirlenmesi sağlanacak. Söz konusu araçların niteliklerine göre (külüstür veya terk edilmiş olma durumuna tabi olarak) belediyelerce belirlenen hurda ambar alanları ya da yediemin otoparklarında muhafaza altına alınacak.

Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 174 ’üncü maddesi kapsamında karayolunu kullananları uzun vakit etkileyecek şekilde park edilmiş, terk edilmiş veya hasara uğramış araçların, trafik zabıtasıyla birlikte 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 6 ncı ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 7 ve 9 uncu maddelerince emniyet ve jandarma hizmetleri sınıfındaki öteki personel ve belediye zabıtası tarafından tespit edilecek ve ruhsat sahiplerine araçlarını kaldırmaları hususunda gerekli beyanname yapılacak.  Kaldırılmayan araçların ise trafik zabıtasınca trafikten men edilmesi sağlanacak.

5326 sayılı Kabahatler Kanununun 41/6 maddesi uyarınca kullanılamaz ayla gelen motorlu kara ya da deniz nakil araçlarını veya bunların mütemmim cüzlerini sokağa ya da kamuya ait  yerlere bırakan vasıta sahiplerine kaldırmaları yönünde bildiri yapılacak. Tebliğe rağmen araçlarını kaldırmayanlara işlem yapılarak, bu araçların hurda alanlara kaldırılması sağlanacak. Bunların kaldırılmasına ilişkin masraflar ise araç sahibinden ayrıca tahsil edilecek.

Altı ay içinde alınmayan men edilecek
Karayolları Trafik Kanununun Ilave 14 üncü maddesi dahilinde buluntu olması nedeniyle ya da bu Kanun hükümleri uyarınca trafikten men edilerek alıkonulan, oysa sahipleri kadar altı ay içinde teslim alınmayan veya aranmayan araçların Ulusal Emlak Müdürlükleri vasıtasıyla satılması sağlanacak.

Valiliklerce mahalli koşullar da dikkate alınarak konuya ilişkin hazırlanan genel dikte örneği (ilin güvenlik değerlendirmesi göz önünde bulundurularak mantıklı süre il bazlı belirlenecek şekilde) yayımlanacak.

Vali/Kaymakam başkanlığında düzenlenen vatandaşla randevulaşma veya muhtar toplantıları ilk olarak olmak üzere benzer toplantı veya etkinliklerde kolluk birimlerince konu hakkında zorunlu bilgilendirme yapılacak ve vatandaşların bu yöndeki ihbarları ivedilikle değerlendirilecek.

Toplumsal farkındalığı çoğaltmak nedeniyle ilgili birimlerce koordinasyon kurularak konu hakkında broşürler hazırlanarak,  dağıtılacak. sosyal ağ üzerinden bilgilendirme/ bilinçlendirme faaliyetleri yürütülecek.
Vali tarafından görevlendirilecek vali yardımcısının koordinesinde kaymakamlıklar, lokal yönetimler, kolluk birimleri, ilgili iş odaları ile halk kurum ve kuruluşlarının karşılıklı çalışmasıyla mevcut koşul tespiti yapılacak.  Kamuya ait yerlerde ya da özel mülkler üstünde terk edilmiş, hurda, tembel, buluntu, hasara uğramış, kullanılamaz ışık halkası gelmiş veya akılcı süre üzerindeki parklanma yapan araçlara dair envanter çalışması yapılacak.

Bu şekilde tespiti yapılan araçların külüstür depo alanları kaldırılmasına veya yediemin otoparklarında muhafaza altına alınması dair ilerlemeler üçer aylık dönemler (Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarının sonlarında) halinde İçişleri Bakanlığına gönderilecek.

İçişleri Bakanlığı'ndan araçlar için 81 ile genelge Alınmayan men edilecek, başlık adı altında Geniş bir şekilde Haberin detayları ve bilgisi verildi. Kaynak takip edilmektedir, burası yeni bilgiler geldiğinde anlık güncellenecektir.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum